Tàu United Kingdom , USD

Phản hồi khách hàng

4.78 trong số5
Viết bình luận
 • Tất cả đánh giá(85)
 • Hình ảnh(9)
 • Video(0)
 • Tất cả các ngôi sao
  • Tất cả các ngôi sao(85)
  • 5 sao(73)
  • 4 sao(9)
  • 3 sao(1)
  • 2 sao(0)
  • 1 sao(2)
Sắp xếp theo:
Để xem trước
 • Để xem trước
 • Hữu ích nhất
 • Gần đây nhất
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:

  2019-04-05 15:11:47

  work beautifully

  Bình luận
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:

  2019-08-19 02:44:30

  good product

  Bình luận
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:

  2019-08-07 07:42:57

  Tip Top schnelle Lieferung

  Bình luận (1)
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:

  2019-06-02 14:09:05

  На вид даже очень приличная, но есть отличии . Посмотрите на фото заявленное при продаже и полученное покупателем. Расстояние между светодиодами очень отличается, светодиод занимает больше место чем хотелось.

  Bình luận
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:

  2019-09-12 14:30:17

  Works fine with Geekcreit® ATmega328P Nano V3 Controller Board (https://www.banggood.com/ATmega328P-Nano-V3-Controller-Board-Compatible-Arduino-p-940937.html) and FastLED Library (https://github.com/FastLED/FastLED - some tricky code, because FastLED only support RGB LEDs. The tricky part: for ( int i=0; i<50; i++) { // red1 green1 blue1 leds[4*i+0] = CRGB(red,green,blue); // green2 white1 red2 leds[4*i+1] =

  Bình luận
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
  good

  2019-01-26 16:46:04

  might just be me but have a bit of trouble finding the right library for them.

  Bình luận (1)
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:
  works good

  2019-03-01 05:34:22

  works fine with arduino, can address both r g b and w.

  Bình luận (2)
  • Nhìn chung:
  • Giá bán:
  • Phẩm chất:
  • Xuất hiện:

  2019-12-12 00:57:42

  They are good

  Bình luận
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Bạn có thể quan tâm

Khảo sát sự hài lòng

Tải xuống APP để nhận phiếu giảm giá 10% độc quyền