ข้อความทั้งหมด

Q: Is the output voltage constant if input voltage rises?

ถามโดย Frank Gormanns บน 2018-10-10 04:01:08

Rvanstraeten what is the variation then...milliVolts ??

2019-11-22 10:48:51 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (3)
Frank Gormanns 2018-10-08 10:54:24
1
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

Q: Is 1,1Ah the right value for the battery? That's a really low value.

ถามโดย Frank Gormanns บน 2019-11-01 08:18:16

Rickshaw The battery is 3.7V/1.1AH.

2019-11-14 02:21:17 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (1)
Frank Gormanns 2018-11-01 06:27:16
2
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (1)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

Frank Gormanns 2018-06-21 04:44:42
1
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (1)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

Q: Can someone confirm that they don't flicker?

ถามโดย arno บน 2018-04-03 07:36:15

Frank Gormanns What are you talking about? It flickers like crazy.

2019-04-02 08:16:31 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (2)

Q: How do I mount this to a wall?

ถามโดย Frank Gormanns บน 2019-01-15 10:25:57

Frank Gormanns no, you can't

2019-02-08 08:46:13 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (2)