ข้อความทั้งหมด

stampap 2019-11-07 04:46:25
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

stampap 2019-10-28 15:24:03
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

stampap 2019-10-21 16:10:30
1
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

stampap I think that the only difference is the plug which in your case is XT60 which is bigger than XT30. That means that larger amount of current can be fed to the quad from the same battery because of the different plug. Hope that I helped you a bit.

2019-09-03 02:12:45 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (1)
stampap 2019-02-02 17:43:59
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

stampap Hi, can you tell me the type of DC plug? Is it 5.5mm/2.1mm or smaller?

boz 2019-03-02 10:37:20
0
ความคิดเห็น (1)
stampap 2019-05-08 04:45:04
1
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

stampap 2019-09-28 06:44:36
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

stampap 2019-09-25 02:39:30
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

stampap 2019-09-13 12:56:37
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ: