ข้อความทั้งหมด

Q: how long is that?

ถามโดย BG111164524 บน 2020-01-22 08:37:01

Pradeep 4*6inch.

2020-01-23 05:58:47 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (2)

Q: qual o melhor tipo de envio para o Brasil?

ถามโดย Jonas Pontes บน 2020-01-22 03:38:54

Pradeep Todosos produtos vendidos na Banggood têm garantia de entrega aos compradores em 30 dias (40 dias para o Brasil ou a Rússia). Os compradores podem obter um reembolso total se n.CԢbCbrc.CrnCCc23nB#c.BsrCCbTBC"NCScB3nBrSs3oC3nC#nB$3nBN@bS#32~CC2Cr^B

2020-01-23 05:57:43 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (1)

Q: ele é bivolt?

ถามโดย EduardoSales บน 2019-12-17 04:06:19

Pradeep Não,é um produto muito bom.

2020-01-23 05:55:04 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (1)
Pradeep 2019-11-13 08:31:55
1
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

Pradeep 2019-08-21 01:21:24
5
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (2)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

Q: can we play pubg?

ถามโดย Kulbhushan Singh Lakhnot บน 2019-07-03 07:09:56

Pradeep yes but pubg lite version

2019-08-04 08:26:59 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (2)

Q: i can play pubg..??

ถามโดย Narendra9865 บน 2019-07-25 07:52:53

Pradeep yes, you can play mobile pubg lite.

2019-08-04 08:25:13 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (2)

Q: it's supporting mirror cast

ถามโดย somupujala บน 2019-06-20 02:38:28

Pradeep FIRST THING, IT DOES NOT SUPPORT CHROME CAST.

2019-08-04 08:22:56 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (10)