ข้อความทั้งหมด

Q: ha il supporto sd card memory?

ถามโดย gioCata บน 2020-05-03 10:57:58

Patryk Sawczuk yes

2020-05-04 10:58:07 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (1)
Patryk Sawczuk 2019-04-02 09:27:16
36
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (52)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

Patryk Sawczuk 2019-06-03 05:30:36
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

Patryk Sawczuk 2019-04-02 09:26:02
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

Patryk Sawczuk 2019-04-02 09:25:07
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ: