ข้อความทั้งหมด

Q: What is the difference between the Q60 and Q60S?

ถามโดย Mar-Lu บน 2021-12-13 04:42:45

uozkan voice recognication

2021-12-14 04:32:46 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (2)

Q: does it support parallel charging boards?

ถามโดย Jacob Reuss Christensen บน 2021-03-04 02:14:11

uozkan yes

2021-10-26 06:03:31 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (2)

Q: can I use both device separately???

ถามโดย BG193217151 บน 2020-06-11 05:25:40

uozkan no

2021-10-26 06:03:24 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (12)