ข้อความทั้งหมด

Q: have auto-levelling?

ถามโดย BG344424404 บน 2022-04-03 07:04:34

egeri nem ,nem jár hozzá de a bl touch-ot nem ajánlom senkinek mert sokat érő

2022-04-11 04:26:21 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (3)

Q: Is this product compatible with ender 3 ör ender 3 pro

ถามโดย MuratBatinGul บน 2020-12-30 12:03:33

egeri yes it is compatible .with appropriate fw

2022-03-29 07:34:13 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (4)

egeri A impressora tem um perfil de alumínio. Sim, o vidro está no palco. Eu não acho que eles poderiam enviar em 24 horas. O Theristor monitora a temperatura da extrusora.

2022-03-29 07:31:10 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (4)

egeri Több ember összefogva olcsóbban kapja meg a kiszemelt terméket így,megéri figyelni.

2022-03-29 07:23:31 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (10)

Q: La interface en que idiomas esta ?

ถามโดย BG345636443 บน 2020-07-18 06:49:17

egeri La interfaz está disponible en inglés y chino en la fábrica.

2022-03-19 01:48:09 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (5)

Q: Allen screws posible?

ถามโดย Oehl Oiradipal บน 2019-06-25 09:31:18

egeri Több féle bitfej található benne közte ez a fajta is.

2022-03-19 01:42:43 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (27)

egeri A nyomaték sajnos nem állítható. Ellenben minden más megtalálható a csomagban ami a képen van.

2022-03-19 01:39:40 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (27)