ข้อความทั้งหมด

Q: I'm confused. Is this a 900MHz or 1800MHz?

ถามโดย 7zuluprince บน 2020-01-07 06:13:05

moliyan GSM 1800MHz signal booster.

2020-01-14 08:01:34 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (1)