ข้อความทั้งหมด

jonathanngu81 2018-11-22 21:14:27
4
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (2)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

jonathanngu81 2018-11-22 21:23:14
14
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

jonathanngu81@luireyes Sanyo18650GA 3500mAh - 4s ( 35min flight time-30% remain) but if you constantly for full throttle will get hot the battery.

jonathanngu81 2018-11-22 21:14:27
4
ความคิดเห็น (2)

Q: can this compatible with frysky XJT module ?

ถามโดย jonathanngu81 บน 2019-03-09 08:49:26

zeblade64 Yes ! EU LBT or non EU.

2019-03-17 04:40:40 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (1)

Q: can i use the ECR for 920kv motor setup?

ถามโดย jonathanngu81 บน 2018-12-25 06:07:59

Proto_pathy no

2019-01-05 02:13:25 เป็นประโยชน์ (1)
เสนอ
คำตอบ (1)
jonathanngu81 2018-11-22 21:11:23
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

jonathanngu81 2018-11-22 21:11:21
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

jonathanngu81 2018-11-22 21:07:20
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

jonathanngu81 2018-11-22 21:06:08
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ: