ข้อความทั้งหมด

Q: the lenses have yellow markings on them, can they be peeled off ???

ถามโดย jamesy07 บน 2018-01-15 05:49:15

ldmvenn I already tried Isopropyl Alcohol, (I did not have and I had to buy) and the yellow marks are not erased, I think it's better to have a sticker that can be easily removed.

2019-02-11 04:09:34 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (4)
ldmvenn 2019-01-30 20:41:11
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

ldmvenn 2019-01-19 17:09:12
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

ldmvenn 2019-01-18 13:31:06
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

ldmvenn 2019-01-15 19:53:00
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

ldmvenn 2019-01-15 19:51:15
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

ldmvenn 2019-01-05 16:00:21
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ:

ldmvenn 2018-03-21 14:43:51
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Top reviewers คุณอาจชอบ: