ข้อความทั้งหมด

Q: for smartphone 2.GHz this item support

ถามโดย s7 Cyber บน 2019-08-19 09:28:56

shockG I believe it does

2022-10-09 06:37:31 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (4)

Q: Is this also a power bank?

ถามโดย BG038149495 บน 2020-09-17 05:45:54

shockG No it isnt

2022-06-20 04:50:04 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (8)

Q: is it possible to use with raspberry pi 3?

ถามโดย Fariaalex บน 2021-07-31 05:01:11

shockG more than likely

2022-06-20 04:49:47 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (5)
shockG 31/08/2020
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)