ข้อความทั้งหมด

Q: I'm 1.72 and weigh 56 kg what size do you recommend?

ถามโดย BG453743620 บน 2022-02-04 11:22:15

AbDou_Oranyo Xl

2022-03-01 07:36:23 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (1)

Q: How can I can I email you

ถามโดย BG191518132 บน 2021-11-13 07:34:38

AbDou_Oranyo Ok

2022-03-01 07:36:06 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (1)
AbDou_Oranyo 27/11/2021
0
ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น (0)

Q: Does it work with any flash?

ถามโดย kingjuju บน 2021-10-09 02:42:32

AbDou_Oranyo Yes

2021-11-27 06:55:13 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (1)

Q: it's for canon reflex?

ถามโดย GIAMPS72 บน 2020-04-13 08:57:02

AbDou_Oranyo Yes

2021-11-27 06:55:07 เป็นประโยชน์ (0)
เสนอ
คำตอบ (1)