Všetky správy

Q: Is there an auto power on after power failure option in BIOS?

Na otázku ketihar na 2021-09-01 01:14:26

Attilio To enable go to BIOS - Chipset - State After G3 must be set to "S0 State"

2021-12-30 12:30:56 Užitočné (1)
Predložiť
Odpovede (2)