Všetky správy

BG258102553 The esc will not switch automatically. You are going to need a program card

2021-05-30 05:23:02 Užitočné (0)
Predložiť
Odpovede (3)

Q: what battery do you recommend for it?

Na otázku BG362039014 na 2021-01-01 07:23:19

BG258102553 5000mah 4s lipo

2021-05-30 05:21:49 Užitočné (0)
Predložiť
Odpovede (2)

Q: how fast does this unit go?

Na otázku leonardorosario74 na 2019-06-13 01:07:41

BG258102553 I got 58mph on 5000mah 4s lipo

2021-05-30 05:20:46 Užitočné (0)
Predložiť
Odpovede (4)