Všetky správy

Q: Can you bind it to a Volantex 768-1?

Na otázku doynerdc na 2020-03-13 12:23:24

RCAviation Dependson your transmitter installed

2020-03-13 01:54:09 Užitočné (0)
Predložiť
Odpovede (2)

Q: Does this transmitter work for Syma X8W

Na otázku RCAviation na 2019-02-13 07:56:10

Markem Incompatible

2019-03-05 03:30:07 Užitočné (0)
Predložiť
Odpovede (1)

Q: Will this fit on the xiaomi mi transmitter antenna

Na otázku RCAviation na 2019-01-13 04:27:00

Sunny No, incompatible

2019-02-01 12:32:22 Užitočné (0)
Predložiť
Odpovede (1)