Všetky správy

Q: tiene el link de los componentes que tendría q comprar a aparte?

Na otázku pichoco na 2019-02-02 07:53:33

zorro423 no ables Espanol. plane is good

2021-12-16 03:58:21 Užitočné (0)
Predložiť
Odpovede (1)

jobobeda I do not know what this servo will fit, sorry

2020-11-20 10:02:24 Užitočné (0)
Predložiť
Odpovede (1)

Q: can you send this product to Bolivia?

Na otázku pichoco na 2019-06-08 09:55:30

BG313351549 probably.

2020-10-30 07:05:24 Užitočné (0)
Predložiť
Odpovede (1)