All Messages

Q: siz mənə demişdiz. miu 9 ile gelecek.Niyə məni aldatdız?

Asked by ZiyadEhmedli on 2018-01-11 02:26:37

ilham96 global rom çıxmayıb.

2018-01-11 05:43:47 Helpful (0)
Submit
Answers (1)