All Messages

BG921298339 Pha loãng dung dịch bằng cách pha thêm nước vào, sau đó thử lại. Dung dịch đậm đặc thì bơm không hút nổi

2021-09-25 04:14:15 Helpful (0)
Submit
Answers (16)

Q: noisy or not hot or cold massage !?

Asked by ninn Jam on 2018-10-19 04:39:43

BG921298339 Không ồn lắm, có chế độ chỉnh nhiệt độ khi cần

2021-09-25 04:12:34 Helpful (0)
Submit
Answers (2)