כל ההודעות

ש: Works on 0.9G?

שאל romko110 on 2020-05-15 10:20:13

HOMIEEE not sure

2020-06-02 10:46:48 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
romko110 2020-05-05 17:46:37
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

romko110 DShot600, but it is possible to use Multishot after updating FW ESC.

2020-04-22 04:50:02 מועיל (0)
שלח
תשובות (3)
romko110 2020-04-17 01:54:58
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

romko110 2020-04-14 13:43:31
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

romko110 2020-01-27 14:42:06
3
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: 30 x 30 mount? Total Stack height?

שאל Vannoz on 2019-06-29 01:12:31

romko110 20x20mm and 11mm height

2020-03-24 03:35:57 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
romko110 2020-03-24 03:31:24
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: