כל ההודעות

ש: Hello, can i skip music track through these earphones?

שאל AntonisL on 2019-12-24 01:05:20

LordSangreal yes, hold for about 2 seconds that it changes.

2019-12-24 04:38:10 מועיל (1)
שלח
תשובות (1)
LordSangreal 2019-05-19 13:21:42
2
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

LordSangreal 2019-08-14 21:17:54
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

LordSangreal 2018-07-12 01:53:06
16
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

LordSangreal 2019-07-08 13:41:32
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

LordSangreal 2018-09-01 19:53:15
1
המלצות
הערות (2)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

LordSangreal 2019-05-22 20:19:15
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

LordSangreal 2018-07-31 01:17:36
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

LordSangreal 2019-07-02 19:55:20
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

LordSangreal 2019-05-19 13:23:43
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: