כל ההודעות

ש: Why is Banggood no longer able to ship phones to Uganda?

שאל jkalisdair on 2020-01-07 11:25:52

Cepivorous Try to contact with the customer service https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111,and they will give you the best help.

2020-01-10 09:42:20 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
jkalisdair 2019-05-10 12:47:41
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: Do you have 2-3litre bottle's?

שאל jkalisdair on 2019-01-30 09:01:33

fionchang Hi, my order number is 71889688. 2 out of 3 of my order, 500 ml Amber Glass Wide Mouth Bottle Chemical Reagent Storage Bottles Lab Glassware was broken. Can advise when the replacement will send to us? Need it urgently. Please advise.

2019-09-02 06:05:30 מועיל (0)
שלח
תשובות (4)
jkalisdair 2019-05-03 09:46:35
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

jkalisdair 2019-03-22 13:27:56
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

jkalisdair 2019-03-19 01:13:00
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Alfer i am sorry to hear that, you can contact the online customer servie for help.

2019-05-29 04:08:09 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)