כל ההודעות

ש: hello, does it work with hyperkin RETRON 5 ? Thanks

שאל BG124211953 on 2020-05-14 05:20:13

youbfgad support for Nintendo Switch Windows for MacOS Android for Raspberry PI

2020-05-19 03:39:55 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
BG124211953 2020-02-20 08:11:15
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: is it a camera drone

שאל BG434610353 on 2020-04-09 06:17:36

BG124211953 Not a good camera but yes ( you have to chose with or without camera when you buy it)

2020-04-16 05:18:56 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: any test videos ?

שאל BG624511953 on 2020-04-15 08:09:44

BG124211953 I hope soon, I’ve not receive it !

2020-04-16 05:16:35 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
BG124211953 2020-03-12 08:25:23
2
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

BG124211953 2020-03-04 01:18:47
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

BG124211953 2020-03-03 14:33:16
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

BG124211953 2020-03-07 06:57:33
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: Is it possible to limit the top speed?

שאל scotty on 2019-11-25 01:32:00

BG124211953 Sorry it’s no possible.

2020-02-29 04:16:35 מועיל (0)
שלח
תשובות (2)