כל ההודעות

ש: Compatible whit truschan 75mm?

שאל federico1993 on 2020-04-27 02:49:23

Oth_zenGeta yes, compatible with eachine trashcan.

2020-05-08 06:02:29 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
federico1993 2019-08-09 19:53:10
1
המלצות
הערות (1)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: what do you need to fly?

שאל federico1993 on 2018-12-03 05:48:50

Docayrfpv if you're new to fpv just watch some video's on fpv on YouTube and you will learn what you need ie roter riot or drone camp or 2uav futures

2019-06-12 06:33:29 מועיל (1)
שלח
תשובות (4)
federico1993 2019-08-09 19:46:24
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

federico1993 2019-02-13 21:07:17
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

federico1993 2019-02-13 20:46:28
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

federico1993 2018-08-26 06:18:49
2
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

federico1993 2019-08-09 19:59:15
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

federico1993 2019-08-09 19:58:05
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

federico1993 2019-08-09 19:57:03
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: