כל ההודעות

ש: What is the outer-diameter of this part?

שאל Alfha on 2018-02-17 09:19:46

IllomFluffy The outer diameter of bearing is 8mm.

2018-02-27 01:11:42 מועיל (0)
שלח
תשובות (2)
Alfha 2019-02-23 11:11:57
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Alfha 2019-05-26 08:27:23
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Alfha 2019-06-15 17:21:21
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Alfha 2019-06-15 17:20:31
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Alfha 2019-06-15 17:19:33
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Alfha 2019-06-15 17:18:48
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Alfha 2019-06-15 17:18:19
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Alfha 2019-06-15 17:17:17
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: