כל ההודעות

ש: wanneer kan ik deze kopen ?

שאל Ruud on 2020-02-07 04:48:40

Samchan It is in stock now.

2020-03-02 09:22:35 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
Ruud 2020-02-06 13:46:15
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Ruud 2019-03-15 13:09:33
7
המלצות
הערות (1)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Ruud 2019-05-16 06:00:56
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Ruud 2019-05-16 07:06:23
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: does it work with King Kong Tiny X8

שאל Ruud on 2018-03-07 05:25:20

Cuteness compatible

2018-03-15 03:54:50 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
Ruud 2019-10-06 21:49:55
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Ruud 2019-10-06 21:48:51
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Ruud mijn doesn't work at all there is no reaction when i plug it in my phone or tablet or pc

2019-02-12 01:21:03 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: transmitter included or not

שאל Ruud on 2018-03-25 06:11:56

zhanglifang It doesn't include the transmitter.

2018-03-29 10:10:07 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)