כל ההודעות

ש: Isn't this supposed to work on 4g band

שאל narasimha on 2020-03-16 04:14:05

June SIM800L can work on 4g band.

2020-03-16 08:44:33 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
narasimha 2020-02-04 10:43:12
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

narasimha 2020-02-04 10:40:14
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

narasimha 2020-01-06 21:04:56
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

narasimha 2018-07-21 10:37:30
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

narasimha 2018-07-21 10:30:27
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

narasimha 2018-07-09 13:43:29
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: