כל ההודעות

Spartan0 Maybe you can use the "contact us" to contact the banggood customer service team,they will help you.

2020-07-18 01:19:55 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: does it require smart tv or any regular tv will do?

שאל Eathrynn on 2020-03-13 11:47:55

DB_zgb_CRO trgulartv is ok, must have hdmi connector

2020-07-06 08:14:32 מועיל (0)
שלח
תשובות (2)
DB_zgb_CRO 2020-07-01 13:59:16
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: Is it possible to remove rust on the car brake lining side?

שאל marketview on 2019-01-06 08:42:12

DB_zgb_CRO thisis for dishes

2020-06-26 05:39:15 מועיל (0)
שלח
תשובות (2)