כל ההודעות

ש: its ready stock?

שאל Iqbal Syafikri on 2019-01-19 12:02:41

Ado it‘s instock now.

2019-01-22 07:00:10 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: How to install shaving head?

שאל zookeeper on 2019-04-11 09:05:23

Alfer you have it you know it.

2019-04-15 11:13:19 מועיל (3)
שלח
תשובות (7)

Alfer Number 1 ------ Weight:690g Number 2 ------ Weight:510g Please refer to the product weight before placing your order.

2019-04-24 02:15:39 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: can it be applied to the face?

שאל contact.sehersahin on 2019-05-09 03:27:39

Alfer refer to the product detail.

2019-05-13 08:10:53 מועיל (1)
שלח
תשובות (1)

ש: Hi is this the final amount

שאל Arong on 2019-02-18 05:18:45

Ado nope.

2019-02-19 09:02:25 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

Alfer dear, it's magnification strength.

2019-05-29 05:14:30 מועיל (0)
שלח
תשובות (2)

ש: please wait untill more stock to send to me .... gnbrits@gmail .com

שאל Nicholas Brits on 2019-05-27 01:39:29

Alfer thanks for your support, you can contact the online customer service for exact answer.

2019-05-29 05:09:33 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)