כל ההודעות

ש: ¿Como lo compro desde Colombia?, ¿cuanto se demora en llegar?

שאל FelipeViveros on 2020-03-04 04:44:47

dets Losiento pero no s, revisa el sitio

2020-03-10 02:53:32 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: Can we make car after disassembling the truck?

שאל Raj2784 on 2019-09-18 02:43:10

dets Ofcourse, just download the manual from the site

2020-03-10 02:52:04 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
dets 2020-01-29 12:25:28
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

dets 2020-01-29 12:23:49
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

dets Hi,you can certainly adjust the resolution up to 4K.

2019-09-30 12:52:35 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: Hello friend do you send to Brazil?

שאל LucasSilva124 on 2019-09-15 10:06:35

dets Hello,I send to Italy.

2019-09-30 12:49:03 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)