כל ההודעות

ש: plz share the customer service contract details.

שאל Banggooder on 2020-03-14 08:11:16

Maverick https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-03-26 10:20:18 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

Charles You can check if your watch is shipped. If it is shipped, you can track the package. If it is not shipped, you need to contact customer service.

2020-03-26 10:19:52 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: is battery included?

שאל Banggooder on 2020-02-07 05:56:58

da_jojo no

2020-02-07 02:51:00 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
Banggooder 2019-12-23 22:35:42
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Banggooder 2019-02-09 04:22:30
13
המלצות
הערות (2)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Banggooder 2019-02-19 16:34:55
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: is this a global version?

שאל clyde_jaque on 2019-07-03 12:45:20

Amusing It is Chinese version.

2019-07-06 02:26:29 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
Banggooder 2019-04-02 17:04:22
0
המלצות
הערות (1)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: is this will fit in Mitsubishi Mirage G4?

שאל clyde_jaque on 2019-04-02 05:33:35

Michal Fits most vehicle applications with 12V.

2019-04-09 01:51:40 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: Is this will fit in Yamaha Mio Sporty.? Thnks

שאל clyde_jaque on 2019-02-22 04:56:57

Camerated universal.

2019-03-05 12:14:58 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)