כל ההודעות

Cyclone3D It will work fine on TX6 and if you want, then you can use the LED and also I believe that will integrate as soft serial for telemetry

2019-04-05 04:23:59 מועיל (1)
שלח
תשובות (6)
Cyclone3D 2019-01-03 08:25:54
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Cyclone3D 2018-12-18 10:18:47
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Cyclone3D 2018-02-05 09:46:42
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Cyclone3D 2018-02-05 09:46:02
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: