כל ההודעות

faurich 2019-05-31 06:05:51
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: is it a goood product

שאל Mathaigg on 2019-06-14 01:15:33

faurich Yes! But you have to use the Chinese USB driver (... wch.cn/download/CH341SER_EXE.html) and set as board type: "arduino duemilanove or diecimila" in the Arduino software! I have already installed a lot of nano's!

2019-06-17 07:07:38 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

Lois No, other sizes need to be customized.

2019-06-10 02:22:13 מועיל (1)
שלח
תשובות (1)
faurich 2019-06-24 01:30:32
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

faurich 2019-06-17 05:24:13
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

faurich 2019-06-17 05:21:50
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: