כל ההודעות

ש: It's possible to play tone and semitone or only tone?

שאל fenice75 on 2018-12-01 03:41:11

wumeihui it can play tone and semitone

2018-12-02 06:58:47 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)