כל ההודעות

CEzik1112 It supposed to power OTG output, but it's not. It's not even USB 3.0 so better not to buy it.

2018-11-02 02:44:24 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
CEzik1112 2018-10-23 12:34:37
0
המלצות
הערות (1)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: