כל ההודעות

ש: ¿trae cable ibus?

שאל BG502581537 on 2020-05-13 11:14:26

deraaa ya

2020-05-15 12:24:12 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: XL9 390mm variations ready ... ???

שאל Arshaka Abimanyu on 2020-05-13 05:53:57

deraaa most probably.

2020-05-15 12:22:58 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: Can the board be used with librepilot?

שאל BG993065556 on 2020-05-08 01:18:47

deraaa it's better for cleanflight firmware.

2020-05-15 12:22:19 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
deraaa 2020-04-20 22:17:09
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

deraaa 2020-02-19 03:42:01
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: Does it support smart audio? if the RX does.

שאל dannyferns_ on 2020-02-07 07:49:47

deraaa yes.

2020-02-13 07:48:21 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: what's the range of transmitter

שאל BG883781556 on 2020-02-03 05:16:59

deraaa 2.5km max

2020-02-13 07:47:35 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)
deraaa 2019-11-02 09:55:48
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

deraaa 2019-05-20 00:07:48
3
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

deraaa 2019-06-21 01:45:45
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: