כל ההודעות

ש: How to change VTx power.

שאל Yannkee75 on 2018-06-18 03:52:50

Zakster Either the button (long press until screen changes), or using Tramp VTX control via the BF-OSD (enable Tramp control on UART3 in config.)

2019-03-30 11:45:42 מועיל (1)
שלח
תשובות (2)
Yannkee75 2018-02-20 13:24:12
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Yannkee75 2019-03-14 14:50:28
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Yannkee75 2019-03-14 14:49:09
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Yannkee75 2019-02-03 16:20:57
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Yannkee75 2019-02-03 16:13:47
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Yannkee75 2019-02-03 16:07:28
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Yannkee75 2019-02-03 16:06:05
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Yannkee75 2019-02-03 16:03:53
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Yannkee75 2019-02-03 16:01:32
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: