כל ההודעות

brandomax youhave to connect it and then choose the right program

2020-05-18 03:00:52 מועיל (1)
שלח
תשובות (1)

Tapinosis Hello, you can use" contact us" to send your order number and video to banggood customer service and you will get a quickly reply: https://www.banggood.com/Contact-Us_hi111

2020-05-05 02:01:48 מועיל (1)
שלח
תשובות (1)
BF1 2020-04-29 04:24:31
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

ש: Made of Plastic or foam EPP EPO...?

שאל BF1 on 2019-01-24 12:57:45

marcellolacavera It is 100% NOT PLASTIC. I already purchased 3 units and can confirm it is epo

2020-04-19 09:53:09 מועיל (0)
שלח
תשובות (3)
BF1 2020-01-02 12:48:23
2
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

BF1 2019-01-19 02:58:58
0
המלצות
הערות (1)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

BF1 2020-03-26 06:04:27
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Uggernaut The cable can work with IMAXB6.

2020-04-02 02:53:31 מועיל (1)
שלח
תשובות (1)
BF1 2019-11-20 09:43:12
1
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

BF1 2020-01-10 13:36:41
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: