כל ההודעות

Adi@BG573744020 The watch stops yesterday... it can be charged but no other operation is valid - seems that the screen cover is broken - poor material - last for 1 year and 2 month... I changed the bracelet 2 month ago (the original ones get broken - the material is sable for about one year...)

Adi 2018-10-30 10:40:34
3
הערות (2)
Adi 2019-11-12 09:58:27
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Adi 2019-11-12 09:57:10
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Adi 2019-11-12 09:44:02
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה:

Adi 2019-08-12 07:42:33
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: