כל ההודעות

ש: Does it supports widevine L1.

שאל RAKESH on 2018-12-04 01:35:44

roliweb74 Connect it to a HiFi amplifier.

2020-01-10 11:20:11 מועיל (0)
שלח
תשובות (2)

ש: Plz tell wheather it supports widevine L1.

שאל RAKESH on 2018-12-04 01:37:55

ar1823 Is anyone going to reply on the former question clearly?

2019-12-15 03:56:57 מועיל (0)
שלח
תשובות (1)

ש: Play store?

שאל vlachosdim on 2018-11-05 09:48:45

RAKESH very helpful video

2018-11-20 12:18:01 מועיל (0)
שלח
תשובות (3)

ש: is backlight available for this model

שאל RAKESH on 2018-11-15 10:20:14

makislog There is NOT any back-light on the keyboard, just on the front side, which is actually useless

2019-03-09 04:45:11 מועיל (0)
שלח
תשובות (2)
RAKESH 2018-11-09 09:52:25
0
המלצות
הערות (0)

סוקרים מובילים שאולי תרצה: