לשלוח ל United Kingdom , USD

חוות דעת של לקוחות

4.89 מתוך5
כתוב ביקורת
 • כל הסקירות(35)
 • תמונה(3)
 • (0) וידאו
 • כל הכוכבים
  • כל הכוכבים(35)
  • כוכב5(32)
  • כוכב4(2)
  • כוכב3(1)
  • כוכב2(0)
  • כוכב1(0)
מיין לפי:
סקירה למעלה
 • סקירה למעלה
 • הכי עוזר
 • הכי עדכני
  • באופן כללי:
  • מחיר:
  • איכות:
  • מראה חיצוני:

  2019-10-29 01:07:02

  Kiváló ár érték.

  הערות
  • באופן כללי:
  • מחיר:
  • איכות:
  • מראה חיצוני:

  2019-09-28 11:48:43

  Excellent WiFi Device for my shutter.

  הערות
  • באופן כללי:
  • מחיר:
  • איכות:
  • מראה חיצוני:

  2019-06-14 05:15:33

  It is working. + Manual control functions (without wifi) are working very well. And it is very easy to operate. + it has modern and very nice look - Smart functions are not that easy. I had problem to pair my device with eWelink App. I have tried several times without success. I hade to power off and power on the device and then was possible to pair it with eWelink. - Function Switch off indication light is switching off only WiFi sign on the switch. Control symbols Open / Stop / Close are still

  הערות
  • באופן כללי:
  • מחיר:
  • איכות:
  • מראה חיצוני:

  2019-11-23 12:35:39

  Très bon produit compatible avec les boitiers standards d'encastrement et les moteurs de volet 4 fils. Après mise au repos en fin de commande ni le switch ni le moteur ne consomment d'énergie à vide contrairement au commandes électromécaniques qui consommaient 12W. Avec cet équipement on est à 0,4W soit 15€ par an et par volet roulant économisés. Donc ce matériel s'amortit en 15 mois. Une amélioration toute fois serait souhaitable: éteindre/allumer les leds bleues quand on appuie

  הערות
  • באופן כללי:
  • מחיר:
  • איכות:
  • מראה חיצוני:

  2019-11-10 07:09:56

  Does NOT work with IFTTT, the eWelink channel only supports plugs and switches and even when you try all of them you’ll get “No options found”.

  הערות
  • באופן כללי:
  • מחיר:
  • איכות:
  • מראה חיצוני:

  2019-08-25 05:59:12

  Parfait, fonctionne très bien et réagit rapidement avec Alexa.

  הערות
  • באופן כללי:
  • מחיר:
  • איכות:
  • מראה חיצוני:

  2020-01-15 11:08:37

  bom

  הערות
  • באופן כללי:
  • מחיר:
  • איכות:
  • מראה חיצוני:

  2020-01-07 11:47:40

  parfait

  הערות
  1 2 3 4 5  

אתה עשוי להיות מעוניין

סקר שביעות רצון

הורד את האפליקציה כדי לקבל שובר בלעדי של <b> הנחה של 10% </b>