1. בית
  2. מרכז עזרה
  3. תמיכה

10. זכויות קניין רוחני

10.1 Banggood.com היא הבעלים הבלעדי או בעל הרישיון החוקי של כל הזכויות והאינטרסים באתר ותוכן האתר. תוכן האתר והאתר מגלמים סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות המוגנות תחת חוקי זכויות יוצרים אחרים וחוקים אחרים. כל זכויות הבעלות, הבעלות והקניין הרוחני באתר ובתוכן האתר יישארו אצל Banggood.com, החברות המסונפות לנו או מעניקי הרישיון של תוכן האתר, לפי הענין. כל הזכויות שאינן טענות אחרות תחת התנאים או על ידי Banggood.com שמורות לנו.

10.2 "BANGGOOD.COM" וסמלים וסמלים קשורים הם סימני מסחר רשומים או סימני מסחר או סימני שירות של Banggood.com,

10.3 ל- Banggood.com עשויים להיות צדדים שלישיים עצמאיים המעורבים במתן השירותים (לדוגמה, ספקי האימות והאימות). אינך רשאי להשתמש בכל סימן מסחרי, סימן שירות או לוגו של צדדים שלישיים עצמאיים כאמור ללא אישור מראש ובכתב מאת צדדים שלישיים אלה.

תודה ששלחת את המשוב שלך על מאמר זה!

שירותים אישיים והמלצות אישיות

אנו נשתמש במידע הבסיסי שלך, מידע התנהגותי, מידע על מסחר ומידע גישה כדי להבטיח שאתה יכול ליהנות שירותים מותאמים אישית שלנו המלצות כמו גם חוויות קניות מאובטח.

הצטרף כמנוי לשירות הידיעון ודחיפת השירות

סמן תיבה זו כדי להפסיק לקבל את כל הודעות האימייל לקידום מכירות ולדחוף הודעות מ- Banggood. אנו עדיין נשלח לך הודעות הקשורות להזמנות שלך, עדכונים על מוצרים או שירותים שרכשת מאיתנו.