1. בית
  2. מרכז עזרה
  3. תמיכה

6. הפרות של חברים

6.1 Banggood.com שומרת לעצמה את הזכות על פי שיקול דעתנו הבלעדי להסיר, לשנות או לדחות כל תוכן משתמש שאתה שולח, לפרסם או להציג באתר שבו אנו סבורים כי הוא בלתי חוקי, מפר את התנאים, יכול להכפיף את Banggood.com או את שותפינו ל אחריות, או אחרת נמצא לא הולם לדעת Banggood.com.

 

6.2 אם חבר מפר כל תנאי או אם ל- Banggood.com יש יסוד סביר להניח כי כל חבר מפר את התנאים, ל- Banggood.com תהיה הזכות להטיל עונש על החבר, או להשעות או לסיים את חשבון החבר או מנוי של כל שירות ללא כל אחריות כלפי החבר. כמו כן, ל- Banggood.com תהיה הזכות להגביל, לסרב או לאסור כל שימוש עתידי או עתידי בכל שירות אחר אשר ניתן לספק על ידי Banggood.com. העונשים ש- Banggood.com רשאית להטיל כוללים, בין היתר, אזהרה, הסרת כל רישום מוצר או תוכן משתמש אחר שהמשתמש שלח, פרסם או הוצג, הטיל הגבלות על מספר רישומי המוצרים שהחבר רשאי לפרסם או להציג, או הטלת מגבלות על השימוש של המשתמש בכל התכונות או הפונקציות של כל שירות למשך תקופה שבה Banggood.com רשאית לשקול את שיקול דעתנו הבלעדי.

 

6.3 מבלי להגביל את כללי הוראות התנאים, ייחשב חבר כמפר את התנאים בכל אחד מהמקרים הבאים:

 

א) Banggood.com יש סיבה סבירה לחשוד כי חבר כזה השתמש בכרטיס אשראי גנוב או מידע שקרי או מטעה אחר בכל עסקה עם צד נגדי,

 

.ב Banggood.com יש סיבה סבירה לחשוד כי כל מידע שסופק על ידי החבר אינו שוטף או שלם או אינו נכון, לא מדויק, או מטעה, או

 

c) Banggood.com סבור כי פעולות של החבר עלול לגרום להפסד כספי או אחריות משפטית ל- Banggood.com או לשותפים המסונפים לנו או לכל משתמש אחר.

 

6.4 Banggood.com שומרת לעצמה את הזכות לשתף פעולה באופן מלא עם רשויות ממשלתיות, חוקרים פרטיים ו / או צדדים שלישיים שנפגעו בחקירה של כל חשד פלילי או עוולה אזרחית. יתר על כן, Banggood.com עשויה לחשוף את זהותו של החבר ואת פרטי הקשר שלו, אם נדרש על ידי גוף ממשלתי או אכיפת חוק, צד שלישי נפגע, או כתוצאה מזימון או תביעה משפטית אחרת. Banggood.com לא תישא באחריות לנזקים או לתוצאות הנובעות מהגילוי האמור, והחבר מסכים שלא להגיש תביעה או תביעה נגד Banggood.com עבור גילוי זה.

 

6.5 אם חבר מפר את התנאים, Banggood.com שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את הרשומות של הפרה כזו באתר. אם הפרה כזו קשורה או נחשדת באופן סביר כפעילות כוזבת או מזויפת, Banggood.com שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את הרשומות של הפרה כזו לשותפים שלנו. חברות כלולות מסוג Banggood.com עשויות להטיל הגבלות על, השעייה או סיום השימוש של החבר בכל השירותים הניתנים על ידי חברות כלולות אלה על ידי החבר, לבצע פעולות מתקנות אחרות ולפרסם את הרשומות בדבר הפרה של החבר בתנאים באתר האינטרנט המופעל על ידי או בשליטה על ידי שותפיה של Banggood.com.

 

6.6 Banggood.com רשאית, בכל עת ובשיקול דעת סביר שלנו, להטיל הגבלות על השימוש של המשתמש בכל שירות או באתר, מבלי להשליך על החבר אם באנגגוד קיבלה הודעה על כך שהחבר מפר את כל הסכם או התחייבות עם כל שותף של Banggood.com והפרה כזו כרוכה או נחשד באופן סביר בגין מעורבות של פעולות כוזבות או הונאה. ל- Banggood.com תהיה הזכות לפרסם את הרשומות של הפרה כזו באתר. Banggood.com לא תידרש לחקור הפרה כזו או אישור בקשה מהחבר.

 

6.7 כל חבר מסכים לשפות את Banggood.com, את החברות המסונפות לנו, את הדירקטורים, העובדים, הסוכנים והנציגים שלנו ולהחזיק בהם ללא נזק מכל נזק, הפסד, תביעה והתחייבות (לרבות עלויות משפטיות על בסיס שיפוי מלא) העלול לנבוע בהגשתך, בהצבתו או בהצגתו של כל תוכן משתמש, מהשימוש שלך באתר או בשירותים, או מהפרת התנאים שלך.

 

6.8 כל חבר מסכים עוד כי Banggood.com אינה אחראית, ולא תהיה אחראית כלפיך או לכל אדם אחר עבור כל תוכן משתמש או חומר אחר המועבר באתר, לרבות חומר מזויף, לא נכון, מטעה, לא מדויק, משמיץ, פוגע או בלתי חוקי כי הסיכון לנזק מחומר כאמור מוטל לחלוטין על כל חבר. חברת Banggood.com שומרת לעצמה את הזכות, על חשבוננו, להניח את ההגנה הבלעדית על כל עניין אחר, בכפוף לשיפוי על ידי החבר, ובמקרה זה ישתף פעולה עם Banggood.com בקביעת כל הגנות זמינות.

האם המאמר הזה היה מועיל?

תודה ששלחת את המשוב שלך על מאמר זה!

שירותים אישיים והמלצות אישיות

אנו נשתמש במידע הבסיסי שלך, מידע התנהגותי, מידע על מסחר ומידע גישה כדי להבטיח שאתה יכול ליהנות שירותים מותאמים אישית שלנו המלצות כמו גם חוויות קניות מאובטח.

הצטרף כמנוי לשירות הידיעון ודחיפת השירות

סמן תיבה זו כדי להפסיק לקבל את כל הודעות האימייל לקידום מכירות ולדחוף הודעות מ- Banggood. אנו עדיין נשלח לך הודעות הקשורות להזמנות שלך, עדכונים על מוצרים או שירותים שרכשת מאיתנו.