1. בית
  2. מרכז עזרה
  3. תמיכה

5. אחריותו של חבר

5.1 כל חבר מייצג, מתחייב ומסכים שיש להם את מלוא הסמכות והסמכות לקבל את התנאים בהסכם זה.

5.2 חבר יידרש לספק מידע או חומר על הישות שלך כחלק מתהליך הרישום באתר עבור חשבון חבר. כל חבר מייצג, מתחייב ומסכים כי (א) מידע וחומר כאמור, אם נשלח במהלך תהליך ההרשמה או לאחר מכן לאורך כל תקופת השימוש באתר או בשירות, נכון, מדויק, נוכחי ומלא, וכן (ב) תחזיק ו מיד לתקן את כל המידע והחומר כדי לשמור את זה נכון, מדויק, הנוכחי והשלם.

5.3 עם הפיכתך לחבר, אתה מסכים לאשר ל- Banggood.com לאחסן ולהשתמש במידע שלך בהתאם ל Privacy Policy.

5.4 כל חבר מייצג, מתחייב ומסכים כי כל תוכן משתמש שהוא שולח, מפרסם או מציג אינו מפר או מפר את זכויות היוצרים, הפטנטים, הסימנים המסחריים, השם המסחרי, הסודות המסחריים או כל זכות אישית או קניינית אחרת של צד שלישי כלשהו (" זכויות צד שלישי ").

5.5 כל חבר מייצג, מתחייב ומסכים כי תוכן המשתמש שתשלח, תפרסם או תציג:

 א) אמת, מדויקת, שלמה וחוקית;

 (ב) לא תהיה שקרית, מטעה או מטעה;

 (ג) לא מכילים מידע המשמיץ, משמיץ דיבה, מאיים או מטריד, מגונה, מעורר התנגדות, פוגע, בעל אופי מיני מפורש או מזיק לקטינים;

 ד) לא מכילים מידע מפלה או מקדם אפליה על בסיס גזע, מין, דת, לאום, נכות, נטייה מינית או גיל;

ה) אינו מכיל קישור כלשהו, ​​במישרין או בעקיפין, לכל אתר אינטרנט אחר, הכולל תוכן העלול להפר את התנאים.

 5.6 כל חבר מייצג, מתחייב ומסכים כי:

 א) להמשיך את הפעילות שלך באתר בהתאם לכל החוקים והתקנות החלים;

ב) לבצע את הפעולות שלך בהתאם לתנאים וכל הסכמים נוספים החלים;

c) לא להשתמש בשירותים או באתר כדי להונות כל אדם או ישות;

ד) לא מתחזה לאדם או לישות, מציגים את עצמך או את השתייכותך לכל אדם או ישות;

ה) לא עוסקים בספאם או בהתחזות;

ו) לא יעסוק בפעילויות בלתי חוקיות אחרות (לרבות אך ללא הגבלה, אלה שיהוו עבירה פלילית, יגרמו לאחריות אזרחית וכו ') או לעודד או לבצע פעולות בלתי חוקיות;

ז) לא כרוך ניסיונות להעתיק, לשכפל, לנצל או להפקיע Banggood.com של ספריות קנייניות שונות, מסדי נתונים ורישומים;

ח) אינם כרוכים בכל וירוסי מחשב או מכשירים והתקנים הרסניים אחרים שיש להם השפעה של פגיעה, הפרעה, תפיסה או הפקעה של כל תוכנה או מערכת חומרה, נתונים או מידע אישי;

אני) אינם כרוכים בשום תוכנית כדי לערער את שלמות הנתונים, המערכות או הרשתות המשמשות את Banggood.com ו / או כל משתמש באתר או לקבל גישה לא מורשית לנתונים, למערכות או לרשתות אלה;

י) לא לעסוק בפעילויות כלשהן, כי אחרת היה יוצר כל אחריות Banggood.com או שותפים שלנו.

 5.7 חבר אינו רשאי להשתמש בשירותים ובחשבונות החברים של החבר כדי לעסוק בפעילויות זהות או דומות לעסקי המסחר האלקטרוני של Banggood.com.

5.8 החבר מסכים לספק את כל המידע הדרוש, החומרים והאישור, ולספק כל סיוע ושיתוף פעולה סבירים הדרושים להספקת השירותים של Banggood.com, תוך הערכה אם החבר מפר את התנאים ו / או מטפל בכל תלונה כנגד החבר. אם כישלונו של חבר לעשות כן, גורם לעיכוב בהוראת שירות כלשהו או להשעייתו או לסיומו, חברת Banggood.com לא תהיה מחויבת להאריך את תקופת השירות הרלוונטית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו כתוצאה מעיכוב כאמור, השעיה או סיום.

5.9 חבר מאשר ומסכים כי Banggood.com לא תידרש לפקח באופן פעיל או לממש כל בקרת עריכה כלשהי על התוכן של כל הודעה או חומר או מידע שנוצר, שהושג או נגיש באמצעות השירותים או האתר. Banggood.com אינה מאשרת, מאמתת או מאשרת אחרת את תוכנם של הערות או חומר או מידע אחר שנעשו על ידי כל חבר. כל חבר הוא האחראי הבלעדי לתוכן של הודעותיהם, והוא עשוי להיות בעל אחריות משפטית או מתן דין וחשבון על תוכן הערותיהם או חומר או מידע אחר.

תודה ששלחת את המשוב שלך על מאמר זה!

שירותים אישיים והמלצות אישיות

אנו נשתמש במידע הבסיסי שלך, מידע התנהגותי, מידע על מסחר ומידע גישה כדי להבטיח שאתה יכול ליהנות שירותים מותאמים אישית שלנו המלצות כמו גם חוויות קניות מאובטח.

הצטרף כמנוי לשירות הידיעון ודחיפת השירות

סמן תיבה זו כדי להפסיק לקבל את כל הודעות האימייל לקידום מכירות ולדחוף הודעות מ- Banggood. אנו עדיין נשלח לך הודעות הקשורות להזמנות שלך, עדכונים על מוצרים או שירותים שרכשת מאיתנו.