1. בית
  2. מרכז עזרה
  3. תמיכה

1. יישום וקבלת התנאים

אנא קרא את התנאים וההגבלות האלה בזהירות!

Welcome to www.banggood.com! תנאי שימוש אלה מתארים את התנאים וההגבלות החלים על הגישה והשימוש באתר www.banggood.com אתר". מסמך זה הוא הסכם מחייב מבחינה משפטית בינך כמשתמש (ים) של האתר (המכונה "אתה", "שלך", "לקוח" או "משתמש" להלן) וישות Banggood.com (המכונה " אנו "," שלנו "או" Banggood.com "להלן).

 

 

 

1. יישום וקבלת התנאים

1.1 השימוש שלך באתר ובשירותים של Banggood.com, במוצרים ובתוכנה (להלן ביחד: "השירותים" להלן) כפוף לתנאים הכלולים במסמך זה וכן Privacy Policy וכן כל כללים ומדיניות אחרים של האתר ש- Banggood.com רשאית לפרסם מעת לעת. מסמך זה וכללים ומדיניות אחרים של האתר נקראים להלן להלן "התנאים". על ידי גישה לאתר או שימוש בשירותים, אתה מסכים לקבל ולהיות כפוף לתנאים. אל תשתמש בשירותים או באתר אם אינך מקבל את כל התנאים.

1.2 אינך רשאי להשתמש בשירותים ואינך רשאי לקבל את התנאים אם (א) אינך בגיל חוקי (לפחות 16 שנים) כדי ליצור חוזה מחייב עם Banggood.com, או (ב) אינך רשאי לקבל כל שירותים לפי חוקי המדינות / אזורים המקומיים, כולל המדינה / האזור שבהם אתה מתגורר או שממנו אתה משתמש בשירותים.

1.3 אתה מאשר ומסכים לכך ש- Banggood.com רשאית לתקן כל תנאי בכל עת על ידי פרסום התנאים המתוקנים והמתוקנים מחדש באתר. אם תמשיך להשתמש בשירותים או באתר, אתה מסכים כי התנאים המתוקנים יחולו עליך.

1.4 אם Banggood.com פירסמה או סיפקה תרגום לגרסה בשפה האנגלית של התנאים, אתה מסכים שהתרגום ניתן לנוחיות בלבד, ושגרסת השפה האנגלית תשלוט על השימושים שלך בשירותים או באתר.

1.5 ייתכן שתידרש להתקשר בהסכם נפרד, בין אם מקוון או לא מקוון, עם Banggood.com או עם השותף העצמאי שלנו עבור כל שירות ("הסכמים נוספים"). אם קיים סתירה או חוסר עקביות בין התנאים לבין הסכם נוסף, ההסכם הנוסף יקבל עדיפות על פני התנאים רק ביחס לשירות זה הנוגע בדבר.

1.6התנאים אינם ניתנים לשינוי, אלא בכתב על ידי פקיד מורשה של Banggood.com.

תודה ששלחת את המשוב שלך על מאמר זה!

שירותים אישיים והמלצות אישיות

אנו נשתמש במידע הבסיסי שלך, מידע התנהגותי, מידע על מסחר ומידע גישה כדי להבטיח שאתה יכול ליהנות שירותים מותאמים אישית שלנו המלצות כמו גם חוויות קניות מאובטח.

הצטרף כמנוי לשירות הידיעון ודחיפת השירות

סמן תיבה זו כדי להפסיק לקבל את כל הודעות האימייל לקידום מכירות ולדחוף הודעות מ- Banggood. אנו עדיין נשלח לך הודעות הקשורות להזמנות שלך, עדכונים על מוצרים או שירותים שרכשת מאיתנו.