Ship to United Kingdom , USD
marek7610 2020-05-16 20:11:45
Veľmi obmedzene možnosti s Google Store. Porozmyslajte skôr nad iným boxom. Teploty fajn okolo 60stupnou CPU. Občasne zaseky s prechodu na domácu obrazovku. dávam 4*
0
Comments
Submit
Satisfaction Survey

Download APP to get an exclusive 10% off coupon